20-weken echo

Waarom een 20-weken echo?

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Dat is begrijpelijk. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. De 20-weken echo geeft u informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind. Dit onderzoek is een vorm van prenatale screening. Prenatale screening kan u geruststellen over de gezondheid van uw kind. Maar het kan u juist ook ongerust maken en u voor moeilijke keuzes stellen. U bepaalt zelf of u het onderzoek wilt en of u bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen. U kunt op elk moment stoppen met het onderzoek.

Wat is de 20-weken echo?

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voorbeelden van andere afwijkingen die tijdens de 20-weken echo kunnen worden gezien zijn: waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in middenrif, breuk of gat in buikwand, ontbreken of afwijken van nieren, ontbrekende of afwijkende botten, afwijkingen van armen of benen.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op een echo. De echo brengt geen risico's met zich mee voor moeder en kind.

De 20-weken echo is geen 'pretecho'. Het bepalen van het geslacht is ook niet het doel van de echo. Als de echoscopist het geslacht kan zien, zal deze dit alleen op uw verzoek vertellen.

De uitslag

De uitslag van de 20-weken echo wordt direct na het onderzoek met u besproken en vervolgens via zorgmail verstuurd naar uw verloskundige.
Als bij de 20-weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Meestal zal u vervolgonderzoek worden aangeboden. Er wordt voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek Prenatale Diagnostiek van het Reinier de Graaf Gasthuis (1e etage, Reinier de Graafweg 5, 2625AD Delft, tel.: 015 2603060).

Vervolgonderzoek

Het vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek, het zgn. Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek. De gevonden afwijkingen worden dan nader onderzocht. Soms wordt daarna nog een vruchtwaterpunctie aangeboden. Bij een vruchtwaterpunctie is er een kleine kans op een miskraam.

Uit vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met uw kind. De bevindingen zullen uitgebreid worden besproken en hopelijk bent u hierna gerustgesteld.

Uit vervolgonderzoek kan ook blijken dat u in verwachting bent van een kind met een meer of minder ernstige lichamelijke afwijking. U krijgt dan altijd een gesprek met één of meerdere medisch specialisten.

Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen.

Bewust kiezen

U bepaalt zelf of u de 20-weken echo wilt laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, bepaalt u ook zelf of u vervolgonderzoek wilt.
Wat weegt u af?

  • Hoeveel wilt u weten over uw kind voordat het wordt geboren?
  • Als uit de 20-weken echo blijkt dat uw kind mogelijk een lichamelijke afwijking heeft, wilt u dan wel of geen vervolgonderzoek?
  • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind inderdaad een lichamelijke afwijking heeft, hoe bereidt u zich hierop voor?
  • Hoe kijkt u aan tegen het eventueel voortijdig beëindigen van een zwangerschap bij een ernstige afwijking?
  • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat u in verwachting bent van een kind met een lichamelijke afwijking. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten afbreken. Behalve met uw partner, eventueel familie en/of vrienden, kan u hierover ook met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog praten. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat tot 24 weken zwangerschap.


Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van uw keuze om wel of geen 20-weken echo te laten uitvoeren? Dan kunt u ook hiervoor terecht bij uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.De kosten voor een 20-weken echo worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Extra informatie kunt u vinden op de website: www.pns.nl

Adres:
Koningin Julianaplein 5b
2635 HD Den Hoorn ZH

Telefoon: (015) 285 32 44
Bereikbaar maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur


Verloskundig-echoscopisten:

Gerrie Bosch-Los
Anita van Oostrom
Marlies Knapen                      
Yvette de Groot-Zwinkels